wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

Verslag jaarsymposium 2024 "Hart voor syncope"

Geslaagd jaarsymposium WSAA 2024

Op 6 juni j.l. vond het jaarlijske WSAA symposium plaats. Deze keer in "De machinist" te Rotterdam. De zaal was gevuld met medewerkers van de afdelingen cardiologie, interne geneeskunde, klinische geriatrie, neurologie en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen uit het hele land. Naast interessante voordrachten vonden er workshops en casuistiek plaats. De organisatie door de medewerkers van het Maassstad congresbureau liep als een geoliede machine.

Hieronder vind je een impressie van de dag.

Wij hopen iedereen volgend jaar weer te zien.

Het WSAA bestuur
Evert Kaal, neuroloog (voorzitter)
Egbert Koomen, cardioloog (fiscus)
Suzanne Peeters, SEH-arts
Ineke van Rossum, neuroloog (secretaris)
Joost Rutten, internist
Nathalie van der Velde, klinisch geriater

 

 

 
logo-hartvoorsyncope-emk-v4
 
wsaa2024-demachinist-achterkant

Voordrachten

Na een goed bezochte algemene leden vergadering waar een reeks aan nieuwe plannen wer gepresenteerd ging het sympsoium van start.

Michelle Michels (cardioloog, Erasmus MC) beet het spits af met een interessant verhaal over cardiomyopathieën waaruit bleek dat syncope op vele momenten een rol speelt in de diagnostiek en besluitvoming.

Daarna vertelde Marianne Bootsma (cardioloog, LUMC) over innervatie van het hart en de toepassing van cardioneurablatie (van de cardiale ganglia) als behandeling bij een zeer selecte groep patienten met ernstig invaliderende reflexsyncope. Het LUMC is de enige kliniek in Nederland waar ervaring is met deze behandeling.

Joris de Groot (cardioloog, Amsterdam UMC) ging verder in op de ablatie van de innervatie van het hart hetgeen uitgebreid is onderzocht in het kader van behandeling van atriumfibriulleren. De zeer lange termijn gevolgen van uitschakelen van de ganglia zijn nog onbekend.

Syncope bij kinderen kwam aan de orde in de voordracht van Derk Jan ten Harkel (kindercardioloog, LUMC). Hij liet zien hoe essentieel de anamnese, in het bijzonder de familieanamnese, is.

Na de lunch sprak Aline Pikaar (huisarts) over haar indrukwekkende ervaringen als huisarts bij de behandeling van jonge patienten die een syncope met grote gevolgen doormaakten.

En na de workshops werd de dag afgesloten met casuistiek door Evert Kaal (neuroloog, Maasstad ziekenhuis)

wsaa2024-zaalvanvoren
wsaa2024-zaalvanachteren

Workshops

ECG

De ECG cursus voor NIET-cardiologen was weer een groot succes (Gerard Nijkerk, docent bij Nijkerk&Peringa trainingen).

Kantelproef

Ineke van Rossum (neuroloog, LUMC) behandelde de techniek van de kantelproef en de valkuilen bij interpreatie van de data.

Bloeddruk regulatie

Bij de workshop over bloeddrukregulatie door Joost Rutten (internist RadboudUMC) werd weer duidelijk hoe belangrijk training met biofeedback met de Finapres kan zijn. De bloeddrukstijgingen bij bepaalde manouvres zijn indrukwekkend.

wsaa2024-workshopa
wsaa2024-workshopb
wsaa2024-workshopc-2