wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

6 juni 2024 jaarsymposium WSAA "Hart voor syncope" te Rotterdam!

Over de WSAA

WSAA staat voor Werkgroep voor Syncope en Autonome Aandoeningen. 

De WSAA is een zelfstandige vereniging.

De vereniging functioneert als een multidisciplinaire werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en heeft een werkrelatie met de de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de medische kennis op het gebied van syncope en andere stoornissen van het autonome zenuwstelsel. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van nascholingen en symposia, en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek .

 Bestuur

 • Evert Kaal, neuroloog (voorzitter)
 • Egbert Koomen, cardioloog (fiscus)
 • Suzanne Peeters, SEH-arts
 • Ineke van Rossum, neuroloog (secretaris)
 • Joost Rutten, internist
 • Nathalie van der Velde, klinisch geriater

Commissie Voorlichting

Doel is het maken en onderhouden van gemeenschappelijk voorlichtingsmateriaal voor patienten en zorgverleners.

Huidige samenstelling:

 • Nathalie van der Velde, klinisch geriater (voorzitter vanuit het bestuur)
 • Amber Hoek, SEH-arts
 • Frederik de Lange, cardioloog

Commissie Kwaliteit

Eerste doel is het samenstellen en onderhouden van een handboek voor syncope centra in Nederland.

Huidige samenstelling

 • Evert Kaal, neuroloog (voorzitter vanuit het bestuur)
 • Trang Dinh, cardioloog
 • Frederik de Lange, cardioloog
 • Joost Rutten, internist (lid vanuit het bestuur)
 • Steven van Zanten, physician assisant

Commissie Wetenschap & Onderwijs

Doelen:

 • Aanbieden en ontwikkelen van onderwijsmaterial en opleidingen
 • Faciliteren en initieren van wetenschappelijk onderzoek 

Huidige samenstelling:

Commissie Website

Doel: Ontwikkeling en onderhoud van de WSAA website

Huidige samenstelling:

 • Egbert Koomen, cardioloog (voorzitter vanuit het bestuur)
 • Jelle de Jong, AIOS cardiologie
 • Fabian Kerkhof, physician assistant

 

Aanmelden voor een commissie

Aanmleden voor een commissie kan hier