wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

6 juni 2024 jaarsymposium WSAA "Hart voor syncope" te Rotterdam!

Nederlands ondezoek

Wetenschapsagenda

Blauwdruk voor digitale syncope algoritmes

Het uitwerken van een blauwdruk die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van digitale hulpen v... Lees meer

Implementatie syncope richtlijn op SEH/EHH

Brede implementatie van het syncope algoritme uit de richtlijn van de ESC (2018) op alle Nederlan... Lees meer

Lopend onderzoek

FAST-IV: Evaluatie syncope in de 2e lijn

Fainting Assessment STudy (F.A.ST) IV: Onderzoek van de initiële syncope evaluatie in de tweede l... Lees meer

FAST-II: Evaluatie syncope in de 3e lijn.

Fainting Assessment STudy (F.A.ST) II: Onderzoek van de initiële syncope evaluatie in de derde li... Lees meer

RISC

Multicenter gerandomiseerd onderzoek ter evaluatie van direct ontslag van Syncope patiënten op SE... Lees meer

Heads-Up studie

Heads-Up: Schuin slapen als behandeling bij autonoom falen. Voor de Heads Up trial zijn we op zo... Lees meer

Onderzoeksresultaten

Resultaten SYNERGY

Resultaten SYNERGY studie gepubliceerd De langverwachte uitkomsten van de SYNERGY studie zijn ge... Lees meer