wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

Verslag jaarsymposium 2024 "Hart voor syncope"

Verkort kantelproef protocol

Geplaatst op 10-06-2024  -  Categorie: Onderzoeksresultaten  -  Bron:

In dit artikel wordt een verkort kantelproef protocol beschreven waarbij de onderzoekstijd wordt teruggebracht van 40 min. naar 25 min. zonder belangrijke effecten op de resultaten.

Traditioneel:5-minuten liggend; 20-minuten passieve kanteling; 15-minuten NTG phase
Verkort:       5-minuten liggend; 10-minuten passieve kanteling; 10-minuten NTG phase

We zijn benieuwd naar ervaringen van centra die dit protocol gebruiken. Stuur je reactie naar:  wsaasecretariaat@maasstadziekenhuis.nl

Russo V et alt. Short-duration head-up tilt test potentiated with sublingual nitroglycerin in suspected vasovagal syncope: the fast Italian protocol. Eur Heart J. 2023 Jul 14;44(27):2473-2479. doi: 10.1093/eurheartj/ehad322. PMID: 37264671.