wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

6 juni 2024 jaarsymposium WSAA "Hart voor syncope" te Rotterdam!

Zoeken

FAST-IV: Evaluatie syncope in de 2e lijn

29 december 2023  -  Lopend onderzoek
Fainting Assessment STudy (F.A.ST) IV: Onderzoek van de initiële syncope evaluatie in de tweede lijn. Promotie traject Steven van Zanten, (Promotor Joris de Groot/Arthur Wilde, co-promotor: FJ de Lange) verwachte promotie datum medio September 2026.

FAST-II: Evaluatie syncope in de 3e lijn.

29 december 2023  -  Lopend onderzoek
Fainting Assessment STudy (F.A.ST) II: Onderzoek van de initiële syncope evaluatie in de derde lijn. Promotie traject Jelle de Jong, (Promotor Joris de Groot/Arthur Wilde, co-promotor: FJ de Lange) verwachte promotie datum medio September 2024

Blauwdruk voor digitale syncope algoritmes

28 december 2023  -  Wetenschapsagenda
Het uitwerken van een blauwdruk die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van digitale hulpen voor gebruik van het ESC 2018 syncope algoritme op de SEH/EHH

Implementatie syncope richtlijn op SEH/EHH

28 december 2023  -  Wetenschapsagenda
Brede implementatie van het syncope algoritme uit de richtlijn van de ESC (2018) op alle Nederlandse SEH's en EHH's.

RISC

28 december 2023  -  Lopend onderzoek
Multicenter gerandomiseerd onderzoek ter evaluatie van direct ontslag van Syncope patiënten op SEH/EHH. R.I.S.C. studie RationaleDe Europese richtlijn adviseert het toepassen van de gevalideerde gestructureerde aanpak op de Spoed Eisende Hulp (SEH) om vervolgens patiënten met een laag-/ intermediair risico wegraking te ontslaan, echter het tijdstip wanneer deze patiënten ontslagen kunnen worde...