wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

6 juni 2024 jaarsymposium WSAA "Hart voor syncope" te Rotterdam!

RISC

Geplaatst op 28-12-2023  -  Categorie: Lopend onderzoek

Multicenter gerandomiseerd onderzoek ter evaluatie van direct ontslag van Syncope patiënten op SEH/EHH.
R.I.S.C. studie

Rationale
De Europese richtlijn adviseert het toepassen van de gevalideerde gestructureerde aanpak op de Spoed Eisende Hulp (SEH) om vervolgens patiënten met een laag-/ intermediair risico wegraking te ontslaan, echter het tijdstip wanneer deze patiënten ontslagen kunnen worden is onbekend. Daarom worden op dit moment deze patiënten ofwel ontslagen na 24 uur ritme observatie ofwel direct ontslagen. Beide behandel wijzen worden willekeurig toegepast op de afdelingen spoedeisende hulp en cardiologie.

Vraagstelling
Moeten patiënten met een laag- intermediair risico wegraking per se worden opgenomen voor 24 uur ritme observatie (standaard behandeling) of kunnen deze patiënten net zo goed en net zo veilig direct met ontslag (nieuwe behandeling)?
Studie opzet: een gerandomiseerde een-op-een vergelijking tussen enerzijds direct ontslag (nieuwe behandeling) en anderzijds ontslag na 24 uur opname voor ritme observatie (standaard behandeling) bij patiënten met een laag- / intermediair risico syncope.
Uitkomstmaten: Gekeken wordt naar wegrakingen, ritmestoornissen, niet-fatale events gedurende 24 uur na presentatie. Door middel van non-inferiority analyse worden beide armen beoordeeld om te zien of direct ontslag net zo goed en veilig is als ontslag na 24 uur ritme observatie.

Inclusie centra
Alle centra van het SYNERGY consortium en het Amsterdam UMC

Status van de trial
Er is METC goedkeuring en de trial is recent gestart in het Amsterdam UMC

Meer informatie: egnaled.j.f.[antispam].@amsterdamumc.nl